DOKUMENTACIJA

PROPISI

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2008 

Zakon o turističkim članarinama 2020 

Zakon o pružanju usluga u turizmu 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Pravilnik o posebnim uvjetima za zaposlen u turističkom uredu

Zakon o pravu na pristup informacijama – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html );

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html; https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html )

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html )

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (2018.) – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_05_42_805.html )

  Više na linku: www.azop.hr

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (.pdf, 159 kb)

Zakon o turističkoj pristojbi ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html )

Turistička pristojba TZBPŽ za 2020. 

Pravilnik o odgodi plaćanja turističke pristojbe 2020

Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila 2020 

Odluka o visini boravišne pristojbe za Brodsko-posavsku županiju za 2021. 

Zakon o turističkim zajednicama 2019. 

Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu 

Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu 

Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2024. godinu 

DOKUMENTI

PROGRAMI I IZVJEŠĆA

Program rada za 2016 i financiranje 

Izvješće o radu za 2016. 

Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora za 2016. 

Program rada i financiranje za 2017. 

Izvješće o radu za 2017. 

Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora za 2017. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (csv)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu 

Program rada s financijskim planom TZBPŽ za 2018. godinu 

Program rada i financijski plan TZBPŽ za 2019. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  csv 

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu 

Izvještaj 2018 tzbpž ispravljeno po formulama 

Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora za 2018. 

Nadzor HTZ za 2018 i očitovanje TZ BPŽ 

Skupština TZ BPŽ – odluka o usvajanju izvješća 

Izmjene i dopune financijskog plana TZ BPŽ za 2019. godinu 

Odluka TZBPŽ  izvješće 2019. 

Izvješće o obavljenom nadzoru za 2019. 

Izvješće o radu za 2019. 

Rebalans 2020. 

Prijedlog programa rada i financijski plan za TZ BPŽ za 2020. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 

Program rada i financijski plan za TZ BPŽ za 2021.  

Odluka Skupštine TZ BPŽ usvajanju plana za 2021. 

Izvješće o izvršenju plana rada s financijskim izvješćem 2020 

Odluka skupštine TZ o usvajanju izvješća za 2020 

Izvješće o obavljenom nadzoru nad TZBPŽ u 2021. 

Odluka o usvajanju programa rada i fin. plana TZ BPŽ za 2022. 

Program rada i financijski plan za 2022. 

Rebalans za 2021. 

Odluka o osvajanju izvješća za 2021. 

Izvješće o izvršenju programa rada TZ BPŽ za 2021. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 

Program rada i financijski plan za 2023.

Odluka skupštine TZ BPŽ

STRATEŠKI DOKUMENTI

Master plan razvoja turizma za središnju i južnu Slavoniju s fokusom na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju 

Strategija razvoja turizma RH do 2020. – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1119.html )

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. – 2020. – ( https://www.mint.hr/UserDocsImages/arhiva/SMPHT-2014-2020-Sazetak.pdf )

Strateški marketinški plan turizma Slavonija 

Studija – razvoj riječnog kruzinga na rijeci Savi 

OSTALO

Statut TZ BPŽ 2020 

Rješenje o ovlaštenoj osobi (Ružica Vidaković) za zastupanje TZBPŽ 

Poslovnik nadzorni 

Poslovnik skupština 

Poslovnik vijeće 

Poslovnik o radu skupštine TZ BPŽ 

Poslovnik turističko vijeće TZ BPŽ 

Novi pravilnik o sistematizaciji TZBPŽ 

Pravilnik o plaćama 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta TZBPŽ 

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave TZ BPŽ 2022 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Izjava o povjerljivosti i privatnosti sluzbenika za informiranje 

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova 

Odluka o ustroju službenog upisnika

Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija 

Odluka o dodjeli potpore za regionalna događanja u 2019. godini 

Odluka o razriješenju i imenovanju službenika za informiranje 2020