DOCUMENTATION

PROPISI

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2008 (.pdf, 270 kb)

Zakon o turističkim članarinama 2020 (pdf, 336 kb)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (.pdf, 177 kb)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (.pdf, 213 kb)

Pravilnik o posebnim uvjetima za zaposlen u turističkom uredu (pdf, 17kb)

Zakon o pravu na pristup informacijama – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html );

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html; https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html )

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html )

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (2018.) – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_05_42_805.html )

  Više na linku: www.azop.hr

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (.pdf, 159 kb)

Zakon o turističkoj pristojbi ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_52_992.html )

Turistička pristojba TZBPŽ za 2020. (pdf. 590 kb)

Pravilnik o odgodi plaćanja turističke pristojbe 2020 (pdf, 106 kb)

Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila 2020 (pdf, 367 kb)

Odluka o visini boravišne pristojbe za Brodsko-posavsku županiju za 2021. (pdf 546 kb)

Zakon o turističkim zajednicama 2019. (pdf 534 kb)

Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu (pdf 835kb)

Odluka o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu (pdf (3,5 Mb)

 

DOKUMENTI

PROGRAMI I IZVJEŠĆA

Program rada za 2016 i financiranje (pdf  351 kb)

Izvješće o radu za 2016. (pdf 390  kb)

Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora za 2016. (pdf 1142kb)

Program rada i financiranje za 2017. (pdf 350 kb)

Izvješće o radu za 2017. (pdf 1134 kb)

Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora za 2017. (pdf 920kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf  212 kb, .csv, 18 kb)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu (.docx 30 kb)

Program rada s financijskim planom TZBPŽ za 2018. godinu (.docx 132 kb)

Program rada i financijski plan TZBPŽ za 2019. godinu (.docx 283 kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf 213 kb, .csv 19 kb)

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu (.docx 35 kb)

Izvještaj 2018 tzbpž ispravljeno po formulama (.pdf 1628 kb)

Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora za 2018. (pdf 886kb)

Nadzor HTZ za 2018 i očitovanje TZ BPŽ (pdf 2000 kb)

Skupština TZ BPŽ – odluka o usvajanju izvješća (.pdf 85 kb)

Izmjene i dopune financijskog plana TZ BPŽ za 2019. godinu (pdf 182 kb)

Odluka TZBPŽ  izvješće 2019. (pdf)

Izvješće o obavljenom nadzoru za 2019. (pdf)

Izvješće o radu za 2019. (pdf)

Rebalans 2020. (pdf 272)

Prijedlog programa rada i financijski plan za TZ BPŽ za 2020. (pdf 943 kb) 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (pdf 475 kb)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (pdf 654 kb)

Program rada i financijski plan za TZ BPŽ za 2021.  (pdf 1100 kb)

Odluka Skupštine TZ BPŽ usvajanju plana za 2021. (pdf 173 kb)

Izvješće o izvršenju plana rada s financijskim izvješćem 2020 (pdf 2MB)

Odluka skupštine TZ o usvajanju izvješća za 2020 (pdf 181 kb)

Izvješće o obavljenom nadzoru nad TZBPŽ u 2021. (pdf 382 kb)

Odluka o usvajanju programa rada i fin. plana TZ BPŽ za 2022. (pdf 148kb)

Program rada i financijski plan za 2022. (pdf 1 Mb)

Rebalans za 2021. (pdf 596 kb)

 

STRATEŠKI DOKUMENTI

Master plan razvoja turizma za središnju i južnu Slavoniju s fokusom na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju (pdf 2.22 MB)

Strategija razvoja turizma RH do 2020. – ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1119.html )

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. – 2020. – ( https://www.mint.hr/UserDocsImages/arhiva/SMPHT-2014-2020-Sazetak.pdf )

Strateški marketinški plan turizma Slavonija (pdf 3MB)

Marketinški plan turizma Brodsko-posavske županije (pdf3MB)

Studija – razvoj riječnog kruzinga na rijeci Savi (pdf 4,4 MB)

 

OSTALO

Statut TZ BPŽ 2020 (pdf)

Rješenje o ovlaštenoj osobi (Ružica Vidaković) za zastupanje TZBPŽ (.pdf  865 kb)

Poslovnik nadzorni (pdf 3789 kb)

Poslovnik skupština (pdf 903 kb)

Poslovnik vijeće (pdf  484 kb)

Poslovnik o radu skupštine TZ BPŽ (pdf 85kb)

Poslovnik turističko vijeće TZ BPŽ (pdf 69 kb)

Novi pravilnik o sistematizaciji TZBPŽ (pdf 95 kb)

Pravilnik o plaćama (pdf 230 kb)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (pdf 543 kb)

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Izjava o povjerljivosti i privatnosti sluzbenika za informiranje (pdf 40kb)

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova (pdf 1400 kb)

Odluka o ustroju službenog upisnika (pdf 880 kb)

Odluka o cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija (pdf 1050 kb)

Odluka o dodjeli potpore za regionalna događanja u 2019. godini (pdf 286 kb)

Odluka o razriješenju i imenovanju službenika za informiranje 2020 (pdf  200 kb )

Skip to content