TRAVEL AGENCIES
AND GUIDES

TOURIST GUIDES

Goran Stajić – 091 5601 403, goranstajic30@gmail.com

Vera Pudić – 091 4005 601, pudic@gmail.com

Sanela Čavar – 091 7295 378, cavar@gmail.com

Vesna Živković – 098 202 401, brodturist@gmail.com

Jasminka Pandžić – 095 880 8103, jacazec@hotmail.com

 

TRAVEL AGENCIES

ASTRALIS TRAVEL
A. Starčevića 4
35000 Slavonski Brod
tel.: +385 404 330, 404 331
fax.: +385 410 892
 
ATLANTIS
Nas. Slavonija I/3
35000 Slavonski Brod
tel.: +385 35 442 411
fax.: +385 35 441 276
 
E-HOLIDAYS
Vatroslava Jagića 17
35000 Sl. Brod,
TEL: +385 35 628-777
 
FLIXBUS
Hrvatskog proljeća
35000 Sl. Brod,
Tel : +385 35 415-165
 
VB TOURS
Petra Krešimira IV 49,
35000 Sl. Brod,
Tel : +385 35 449-911
 
BROD TOURS
Matije Mesića 60,
Tel: +385(35)444-111,
 
LIBERTAL TRAVEL
Turistička agencija za turizam, poljoprivredu, trgovinu i usluge,
Kralja Tomislava 16
35 428 Dragalić
Tel: +385 97 736 3291,
 
Skip to content