LOV I RIBOLOV

Veliki broj tekućih i stajaćih voda, močvarna podrčja,
nizinske i brdske šume stvorili su odlične uvjete za lov i ribolov.

TZBPŽ - Čuvari prirode

lov

U našoj županiji lovstvo ima dugu tradiciju. Postoje brojna zajednička i državna otvorena lovišta s bogatim fondovima divljači. Sitna dlakava i pernata divljač je prisutna u skoro svakom lovištu ( fazan obični, patka divlja-gluhara, liska, prepelice, zec obični, lisica i čagalj). Nekoliko je značajnijih lovišta u kojima se može loviti krupna divljač. U središnjem dijelu županije, bliže rijeci Savi, smješteno je državno otvoreno lovište “Radinje”, s predivnim lovačkim domom, u kojemu se mogu loviti jelen obični, srna obična i svinja divlja. U državnom otvorenom lovištu “Sjeverni Dilj”, na obroncima istoimene gore, uz navedenu divljač, pronaći će te i jelena lopatara. Uz ostalu krupnu divljač, posebno iznenađenje, muflon, očekuje vas u državnom otvorenom lovištu “Psunj” na obroncima Psunja. Na samom zapadu županije nalazi se površinom najveće državno otvoreno lovište, “Međustrugovi”, smješteno između rukavaca kanala Struga, u kojem svoje stanište uz krupnu divljač ima i sitna i dlakava divljač. Kod nekih lovoovlaštenika moguće je organizirati i lov pticama grabljivicama što je dio tradicije lova u našoj županiji. Uz sva ova lovišta se nalaze i smještajni objekti.

uska traka sarena
Radinje lovaki dom
uska traka sarena
srnda obini

RADINJE

jelen obični, srna obična i svinja divlja

vepar

MEĐUSTRUGOVI

jelen obični, srna obična,svinja divlja

muflon

PSUNJ

jelen obični, srna obična, svinja divlja, jelen lopatar i muflon

jelen lopatar

SJEVERNI DILJ

jelen obični, srna obična,svinja divlja i jelen lopatar

uska traka sarena

ribolov

Brojne su vode stajačice i tekućica u našoj županiji, na kojima je dozvoljen sportski ribolov. Spomenimo samo neke; akumulacije Ljeskove vode, Petnja, Orašje, Štuka Nova Kapela, brojne bare , ciglarske jame, kanali, potoci i naravno rijeka Sava. Na području županije zaživljavaju manji ribnjaci koji su namjenjeni sportskom ribolovu, a u privatnom su vlasništvu (Velika Kopanica, Donji Andrijevci, Staro Petrovo Selo, Lazae…). U vodotoku Save ima oko 50 vrsti riba, a najpoznatije u ovom kraju su šaran, amur, som i smuđ.

uska traka sarena
ribolov
Skip to content