BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

mapabrodskazupanija

GRADOVI

Brojni ratovi i razaranja (Slavonski Brod bombardiran u II svj. ratu čak 28 puta), kao i korištenje drveta kao primarnog građevinskog materijala, utjecali su na broj očuvanih spomenika arhitekture u našoj županiji. Ipak postoji nekoliko primjera arhitekture koji imaju veliku kulturno povijesnu vrijednost. To posebno vrijedi za tvrđavu Brod te 2 franjevačka samostana, u Slavonskom Brodu i Cerniku. Vrijedni posjeta su i 2 gradska trga, u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci, s brojnim povijesnim zgradama (Dom Brlić u Slavonskom Brodu ili crkva sv. Tereze Avilske u Novoj Gradišci).

SLAVONSKI BROD

Danas se sjedište županije nalazi u Slavonskom Brodu, gradu u kojem živi više od trećine svih žitelja županije i u kojem je skoncentrirana većina duhovnog i gospodarskog života. No, put koji je grad Slavonski Brod prošao da bi došao do današnjeg stupnja razvoja dug je i počesto povezan s pogibelji naleta osvajačkih vojski.

Prvo zabilježeno naselje na području Slavonskog Broda rimska je Marsunnia koju su naseljavali umirovljeni rimski vojnici legionari. No, s propašću Rimskog Carstva nestala je i Marsunnia. Naselje na području Slavonskog Broda ponovo nastaje u maglama srednjeg vijeka. Predaja govori da su znameniti velikaši iz obitelji Berislavića na prijelazu 15. u 16. stoljeće sagradili Brod kao svoju rezidenciju, ali i kao mjesto obrane od Turaka koji su od 1463. gospodarili većinom susjedne Bosne kojom su Berislavići svojevremeno vladali. Po povratku s neuspjelog pohoda na Beč Turci su 1536. pustošili hrvatskim krajevima te zauzeli Slavoniju, a s njom i Slavonski Brod. Tijekom šesnaestog stoljeća Brod postaje tursko-osmanski nafs-i vojna i trgovačka postaja. Međutim, današnji grad nema osobine tih srednjovjekovnih i rano novovjekovnih naselja. Grad je svoju današnju formu, duh i mentalitet počeo graditi tek početkom osamnaestog stoljeća, u vrijeme kada je postao dio srednjoeuropske carevine Habsburške Monarhije.

Urbani oblik i srednjoeuropski duh ponajviše zadržavaju u pamćenju Tvrđava Brod i franjevački samostan.

NOVA GRADIŠKA

Drugi grad u Brodsko-posavskoj županiji jest Nova Gradiška. Smještena je u zapadnom dijelu županije te umnogome preuzima ulogu središnjeg mjesta tog dijela županije, a samim time nadopunjava se s Slavonskim Brodom.

Slično se zbivalo i tijekom povijesti koja za Novu Gradišku ipak ne seže tako daleko kao za Slavonski Brod. Nova Gradiška je, naime, utemeljena 1748. s svrhom da bude zapovjedno središte zapadnog dijela slavonske granice prema Osmanskom Carstvu 8. gradiške krajiške pukovnije. U skladu s odredbama vojnih vlasti, koje su bile kombinacija uzusa baroka i vojnih potreba, Nova Gradiška je građena kao mjesto ravnih, paralelnih ulica koje se sijeku na prostranom četverokutnom trgu. Kao i u to vrijeme i danas se na trgu nalaze najznačajnije građevine za život grada. To su prekrasna jednobrodna kasno-barokna crkva Sv. Terezije s jedinstvenim piramidastim tornjem izvučenih bridova, zdanje glavne straže s tipičnim krajiškim, ali svejedno prekrasnim, arkadama, zgrada muzeja i suda te nešto mladim zgradama iz klasicističkog i secesijskog razdoblja. U klasicističkoj crkvi Sv. Stjepana iz 1828. (danas preimenovana u crkvu Blažene Djevice Marije) nalaze se slike jednog od najznačajnijih slikara hrvatske secesije: Celestina Medovića. One samo upotpunjavaju sjajan dojam trga i građevina na njemu koje simboliziraju grad Novu Gradišku.

uska traka sarena

OPĆINE

SLAVONSKI BROD
Vukovarska 1
35000 Slav. Brod
Tel.: 035/217-001
Fax.: 035/217-007
E-mail: gradonacelnik@slavonski-brod.hr
Web: http://www.slavonski-brod.hr/

NOVA GRADIŠKA
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška
Tel.: 035/366-080
Fax.: 035/361-679
E-mail: gradonacelnik@novagradiska.hr
Web: http://www.novagradiska.hr/

BEBRINA
Bebrina 83
35254 Bebrina
Tel.: 035/433-109
Fax.: 035/433-109
E-mail: opcina-bebrina@sb.t-com.hr
Web: https://www.bebrina.hr/

BRODSKI STUPNIK
S. Radića 117
35253 Brodski Stupnik
Tel.: 035/427-137, 035/427-554
Fax.: 035/427-137
E-mail: opcina-brodski.stupnik@sb.t-com.hr
Web: https://www.brodski-stupnik.hr/

BUKOVLJE
J. Kozarca 20
35209 Bukovlje
Tel.: 035/461-118, 035/276-049
Fax.: 035/461-118
E-mail: opcina.bukovlje@gmail.com
Web: http://www.bukovlje.hr/

CERNIK
Frankopanska 117
35404 Cernik
Tel.: 035/369-050
Fax.: 035/369-050
E-mail: opcina@cernik.hr
Web: http://www.cernik.hr/

DAVOR
I.Gundulića 35
35425 Davor
Tel.: 035/347-333
Fax.: 035/347-385
E-mail: opcina-davor@sb.t-com.hr
Web: https://davor.hr/

DONJI ANDRIJEVCI
Trg kralja Tomislava 5
35214 Donji Andrijevci
Tel.: 035/471-084, 035/471-223
Fax.: 035/471-126
E-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr
Web: http://donjiandrijevci.hr/

DRAGALIĆ
Trg S. I. Krstitelja 2
35428 Dragalić
Tel.: 035/376-236
Fax.: 035/376-237
E-mail: op-dragalic@sb.t-com.hr
Web: http://www.dragalic.hr/

GARČIN
Kralja Tomislava 92
35212 Garčin
Tel.: 035/422-442, 035/422-038, 035/423-247
Fax.: 035/423-930
E-mail: garcin.opcina@gmail.com
Web: https://www.opcina-garcin.hr/

GORNJA VRBA
Braće Radić 1
35207 Gornja Vrba
Tel.: 035/457-055
Fax.: 035/456-103
E-mail: opcina.gornja.vrba@sb.t-com.hr
Web: http://www.gornja-vrba.hr/

GORNJI BOGIĆEVCI
Trg hr. Branitelja 1
35429 Gornji Bogićevci
Tel.: 035/375-260, 035/375-056
Fax.: 035/375-056
E-mail: opcina.gornji.bogicevci@sb.htnet.hr
Web: http://www.opcinagornjibogicevci.hr/

GUNDINCI
S. Radića 4
35222 Gundinci
Tel.: 035/487-008, 035/487-233
Fax.: 035/487-008
E-mail: opcina-gundinci@sb.t-com.hr
Web: http://www.gundinci.hr/

KLAKAR
Klakar bb
35208 Ruščica
Tel.: 035/226-127, 035/226-073
Fax.: 035/226-079
E-mail: opcina.klakar@sb.t-com.hr
Web: https://opcinaklakar.hr/

 NOVA KAPELA
Trg Kralja Tomislava 13
35410 Nova Kapela
Tel.: 035/384-015
Fax.: 035/384-037
E-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr
Web: http://www.novakapela.hr/

OKUČANI
Trg dr. Franje Tuđmana 1
35430 Okučani
Tel.: 035/371-689, 035/371-001, 035/371-025
Fax.: 035/371-424
E-mail: opcina.okucani@opcokucani.tcloud.hr
Web: http://www.okucani.hr/1/

ORIOVAC
Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Tel.: 035/431-036, 035/431-232
Fax.: 035/430-006
E-mail: opcina-oriovac@sb.t-com.hr
Web: https://www.oriovac.hr/

OPRISAVCI
Oprisavci 68
35213 Oprisavci
Tel.: 035/227-311, 035/227-501
Fax.: 035/227-501
E-mail: opcina-oprisavci@sb.t-com.hr
Web: http://www.opcina-oprisavci.hr/

PODCRKAVLJE
Trg 108. Brigade ZNG br. 11
35201 Podcrkavlje
Tel.: 035/221-109, 035/221-112
Fax.: 035/221-109
E-mail: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr
Web: http://www.podcrkavlje.hr/

REŠETARI
V. Nazora 30
35403 Rešetari
Tel.: 035/367-296, 035/333-111
Fax.: 035/367-296, 035/333-111
E-mail: opcina-resetari@sb.t-com.hr
Web: http://www.resetari.hr/

SIBINJ
108. brigade ZNG br. 11
35252 Sibinj
Tel.: 035/425-298
Fax.: 035/426-506
E-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr
Web: https://sibinj.hr/

SIKIREVCI

Ljudevita Gaja 12
35225 Sikirevci
Tel.: 035/481-215
Fax.: 035/481-215
E-mail: opcina.sikirevci@sb.t-com.hr
Web: http://www.opcina-sikirevci.hr/

SLAVONSKI ŠAMAC
Kralja Zvonimira 63
35220 Slavonski Šamac
Tel.: 035/473-349
Fax.: 035/473-388
E-mail: opcina-sl.samac@sb.t-com.hr
Web: http://www.slavonski-samac.hr/

STARA GRADIŠKA
Trg hr. Branitelja 1
35435 Stara Gradiška
Tel.: 035/374-051, 035/374-054
Fax.: 035/374-144
E-mail: opcina.stara.gradiska@sb.htnet.hr
Web: http://www.staragradiska.com/

STARO PETROVO SELO
Trg kralja Tomislava bb
35420 Staro Petrovo Selo
Tel.: 035/387-033, 035/387-014
Fax.: 035/387-014
E-mail: opcina.staro.petrovo.selo@sb.t-com.hr
Web: http://www.staropetrovoselo.hr/

VELIKA KOPANICA
V. Nazora 1
35221 Velika Kopanica
Tel.: 035/477-465, 035/477-104
Fax.: 035/477-465
E-mail: opcina-velika-kopanica@sb.t-com.hr
Web: http://www.velikakopanica.hr/

VRBJE
Kralja Tomislava 4
35423 Vrbje
Tel.: 035/345-228
Fax.: 035/345-228
E-mail: opcina-vrbje@sb.t-com.hr
Web: http://www.vrbje.hr/

VRPOLJE
Trg dr. Franje Tuđmana bb
35210 Vrpolje
Tel.: 035/439-109
Fax.: 035/439-109
E-mail: opcina.vrpolje@gmail.com
Web: http://www.vrpolje.hr/

Skip to content