KATALOZI I BROŠURE

KATALOGhrv2

Graničarsko posavlje

Detaljni katalog u pdf-u sa pregledom glavnih turističkih atrakcija u Brodsko-posavskoj županiji

katalog web 2019 1

Udahni,okusi, doživi

Katalog u pdf-u sa naglaskom na prirodne ljepote, lov i ribolov, cikloturizam i gastronomiju.

okusi thmb

Okusi graničarskog posavlja

Brošura u pdf-u s pregledom interesantnih recepata i vina iz Brodsko-posavske županije

enogastro thmb

Eno gastro

Brošura u pdf-u s pregledom eno gastro ponude te popisom resrorana Brodsko-posavske županije

pravilan pristup

Pravilan pristup pristupačnom turizmu

Brošura o unapređenju i poštivanju ljudskih prava i zaštitu prava osoba s invaliditetom kroz zagovaranje njihovih temeljnih prava na jednako postupanje

Skip to content