ZAPOŠLJAVANJE

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije je pravna osoba osnovana na temelju zakona, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a ne na temelju javnih ovlasti, te stoga nije javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima.

Na radne odnose zaposlenih u TZ Brodsko-posavske županije primjenjuju se opći propisi o radu.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama 

tzbpz javni natjecaj ltz

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2023. s područja Brodsko–posavske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent

Sukladno Pravilniku o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent (NN 04/22), Suglasnosti HTZ-a i Odluci Turističkog vijeća TZ Brodsko–posavske županije s 10. SJEDNICE

Vidi više»
Skip to content