NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Turistička zajednica Brodsko – posavske županije objavljuje natječaj za zapošljavanje:

 1. 3. 2021.g. – 8. 4. 2021.g.

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine” broj 52/19) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu TZ općine, grada i županije i Glavnom uredu HTZ („Narodne novine“ broj 23/17., 72/17) i članka 38. Statuta Turističke zajednice Brodsko-posavske županije („Narodne novine“ broj 48/2020), Turistička zajednica Brodsko – posavske županije raspisuje

NATJEČAJ

za stručnog suradnika za opće i administrativne poslove Turističkog ureda Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

 1. Stručni suradnik za opće i administrativne poslove Turističkog ureda mora ispunjavati posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19) i posebne uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ 23/17 i 72/17) i to:

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


 1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
  2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
  3. da poznaje jedan svjetski jezik;
  4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 2. da poznaje rad na osobnom računalu.
 3. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave natječaja na adresu:

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV broj 26A, 35 000 Slavonski Brod

s naznakom:

„Natječaj za stručnog suradnika za opće i administrativne poslove Turističkog ureda“

 • Poželjna znanja i kompetencije u skladu sa radnim mjestom za koji se raspisuje natječaj:

– poznavanje rada na informacijskom sustavu prijave i odjave turista,

– samoinicijativnost u radu i organizacijske vještine,

– iskustvo u djelokrugu rada turističkih zajednica,

– iskustvo u radu s programskim paketom MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

– položen vozački ispit B kategorije.    

 1. Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:

– životopis,

– presliku osobne iskaznice,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili potvrde odnosno uvjerenja ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -ERPS),

– presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu,

– potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

– uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne starija od tri mjeseca.

 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Rok za prijavu; 8 dana od objave oglasa, zaključno s 8. 4. 2021.g.    

podijelite članak

Skip to content