Interni poziv za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa „Potpore događanjima“ u 2023. godini

Slavonski Brod, 1. veljače  2023g.

Temeljem Članka 22. Statuta Turističke zajednice Brodsko-posavske županije i Programa rada s financijskim planom Turističke zajednice Brodsko-posavske županije za 2023. godinu, Turističko vijeće Turističke zajednice Brodsko-posavske županije  na  9. sjednici  donijelo je

ODLUKU o raspisivanju Internog poziva za kandidiranje manifestacija i događanja za dodjelu potpora iz programa „Potpore događanjima“ u 2023. godini

Interni poziv pogledajte u nastavku:

Način i rok podnošenja prijave 

TZ BPŽ objavljuje ovaj Interni poziv na web  stranicama TZ BPŽ-a https://tzbpz.hr/ . Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu, potpisano i ovjereno pečatom i poštom na adresu Trg Pobjede 26A, 35000 Slavonski Brod s predmetom: Prijava na interni poziv – naziv projekta/manifestacije koja se kandidira. 

Za kandidiranje manifestacija ili događanja za potpore TZ BPŽ Organizator mora dostaviti:

Popunjen obrazac zahtjeva TZBPŽ-P/23 koji je sastavni dio Internog poziva, a uključuje opis projekta, program manifestacije ili događanja, troškovnik realizacije i financijski plan s izvorima sredstava

Obrazac možete preuzeti ovdje:

Interni poziv otvoren je od 1. veljače do 1. ožujka 2023. godine.  Prijaviti se mogu prihvatljivi prijavitelji kao Organizatori manifestacija i događanja koja se odvijaju u razdoblju od  1. ožujka  do 25. prosinca. 2023.godine, dok je pravdanje sredstava za iste moguće najkasnije do 31. 12. 2023.godine.

podijelite članak

Skip to content