ACCESSIBILITY

ACCESSIBILITY STATEMENT

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima, sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno mjesto https://www.tzbpz.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.           

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku privremeno je nepristupačan zbog nerazmjernog opterećenja u smislu čl. 8. st. 6. Zakona o pristupačnosti, a radi se o:

> Neprilagođenosti pojedinih dijelova stranice čitačima ekrana

> Niskom kontrastu pojedinih foto-priloga na stranici

> Nefunkcionalnosti ili nedovoljnom pojašnjenju pojedinih poveznica na stranici

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 9. srpnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, tj. procjene pristupačnosti poduzete pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Izjava je zadnji put preispitana 9. srpnja 2021. Turistička zajednica Brodsko-posavske županije će ovu izjavu redovito revidirati, po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Korisnike ove stranice molimo da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Turističku zajednicu Brodsko-posavske županije. Sve upite i sugestije vezane za pristupačnost mrežne lokacije korisnici mogu uputiti putem adrese elektroničke pošte info@tzbpz.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se Povjereniku za informiranje mogu obratiti putem e-maila pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content