INTERNI POZIV ZA KANDIDIRANJE MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA ZA DODJELU POTPORA IZ PROGRAMA “POTPORE DOGAĐANJIMA“ U 2022. GODINI

Predmet Internog poziva

Predmet Internog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu: TZ BPŽ) za manifestacije ili događanja koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije BP županije
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije BP županije: „Čuvari prirode, Čuvari baštine, Čuvari okusa“,
 • razvoj turističkih manifestacija koje su motiv dolaska u destinaciju,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

U tu svrhu podupirat će se događanja:

 1. top manifestacije,
 2. nove manifestacije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 • kulturne manifestacije ili događanja,
 • zabavne manifestacije ili događanja,
 • sportske manifestacije ili događanja,
 • eno-gastronomske manifestacije ili događanja,
 • tradicijske/etno manifestacije ili događanja,
 • ostale manifestacije ili događanja.

Kongresi i ostala poslovna događanja nisu obuhvaćeni ovim Internim pozivom.

II.

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena isključivo za događanja koja se održavaju u 2022. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja (najam opreme – audio i vizualna tehnika, pozornica i sl., nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, nabava hrane i najam prostora za održavanje događanja, najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza vezanog uz organizaciju događanja, troškove izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije događanja i izrade promo-materijala – brošure, letci, filmovi, DVD-i i sl., usluge zaštitarske službe…).

III.

Prihvatljivi prijavitelji

Turističke zajednice i Udruge s područja Brodsko-posavske županije u funkciji glavnog organizatora, suorganizatora ili partnera (dalje u tekstu: Organizator).

Događanje ili projekt može kandidirati samo jedan organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju ili događanje, potporu može dobiti samo jedan organizator. Turističke zajednice gradova i općina kao i Udruge imaju pravo poslati do dvije (2) prijave.

U svim vrstama oglašavanja organizator događanja mora objaviti logo TZ BP županije kao sponzora manifestacije.

IV.

Intenzitet potpore

TZ BPŽ može Organizatoru odobriti potporu maksimalno do 20.000,00 kn.

Obrazac (download)

Interni poziv i uvjeti

podijelite članak

Skip to content