Bara Dvorina

Nakon što se savska voda povuče iz ovog poplavnog područja, ostaju brojne lokve, beskrajno zelenilo i savršeni pašnjaci za obližnje krave, ovce i konje.

Nakon što se savska voda povuče iz ovog poplavnog područja, ostaju brojne lokve, beskrajno zelenilo i savršeni pašnjaci za obližnje krave, ovce i konje. U proljeće posebnu pozornost privlače vodene površine okružene šaševima i prekrivene bijelim lopočima i žutim lokvanjima.

Prizor je to koji se ne može vidjeti svugdje.

Bara Dvorina je i ornitološki rezervat pa svakog posjetitelja dočeka veseli ptičji pjev, kao i brojne jedinstvene ptice kojima je tu gnjezdilište, hranilište i zimovalište. Ipak su svi turisti u njihovom ornitološkom gradu.

Taj bogati biljni i životinjski svijet mnogima služi kao nadahnuće, odmor i opuštanje. Zato su dostupne dvije visoke promatračnice, a za bliže iskustvo bara se može obići u sat vremena hoda po mekanom travnatom tlu.

Posebni ornitološki rezervat BARA DVORINA (proglašen 1987)
Površina: 726 ha

Smještena u pojasu”inundacije”- poplavnom području na potezu od klakarskog groblja nizvodno prema naselju Donja Bebrina, čitav prostor između savskog nasipa i rijeke Save.

Tipično poplavno područje, u pojedinim se depresijama i starim rukavcima zadržava voda preko cijele godine, na čijim vodenim površinama nailazimo na lopoče i lokvanje, rubove bara obrasle rogozom trskom i vrbom.

Stanište mnogih ptičjih vrsta poput ćubastog gnjurca, divljih pataka, crne liske, bjelobradi čigri itd.

Osim bogate ornitofaune nailazimo i na pojedinačne gorostasne primjerke crne topole i hrasta lužnjaka.

Područje je u ekološkoj mreži ima status kao područje važno za očuvanje vrsta i staništa (POVS) uklopljeno u šire područje važno za očuvanja ptica (POP) Jelas polje HR 100005.

Upute za dolazak na lokaciju: 

https://goo.gl/maps/pFo1P5mYHMCXdytx9

GDJE IĆI i što obići?

Mjesta koja ne smijete propustiti

čuvari gastronomske tradicije

Što posjetiti

Čuvari prirode

Skip to content