priroda header1
Kulturno povijesni turizam

Kulturne in zgodovinske vsebine v turistični ponudbi

Kultura in zgodovina

Etno turizam

Etnografski turizem, nastanitev, ljudske običaje in gastronomska ponudba

Etno turizem

Lov, ribolov, vodne aktivnosti, kolesarjenje, šport, pohodništvo ...

Rekreacija in šport

Kulturni in zabavni dogodki v okrožju

Dogodki

Priroda

Naravne lepote in izleti

Narava

NARAVNE ZNAMENITOSTI

Županija ima tri glavne reliefne oblike – gore (pobočja Dilja, Papuk in Požeške gore), nižinska polja (zavzemajo največi del Županije) in dolin (okoli reke Save),

Primarni ekosistemi so gozdovi in močvirja, gojene površine (travišča, njive, sadovnjaki, vinogradi) umetni vodni sistemi (akumulaciska jezera, ribniki) in gozdovi. Okoli 30% Županije pokrivajo gozdovi – bukev in grab na gorskih predelih in hrastove mešane z jasenom , brestom in lipo v nižinskem okolju. Vode in mokrišča so pomembni ekološki sistemi v Županiji, visoke vrednote glede biloške in krajinske raznolikosti, ob reki Savi pa je več zavarovanih območij – Jelaško polje in Bara Dvorina, ter del Lonjskega polja na vzhodu. Zato ni presenetljivo, da je ribolov pomembna kmetijska dejavnost, umetni ribniki pa so ustvarili svoje posebne eko-sisteme, ki nadomeščajo močvirje , ki so zaradi melioracije večinoma zmanjkali. Ti ribniki in preostala močvirja so pomembni habitati za mokriščne ptice, rastlinski in živalski svet, a v Županiji sta vzpostavljena dva ornitološka rezervata.

umaintro2

PETNJA

petnjanaslovna

Umetno jezero Petnja se nahaja n ajužni strani Dilj-gore, 3,5 km severovzhodno od Sibinja, 7 km severozahodno od Slavonskega Broda. Jezero navdušuje z svojim videzom, gozdnim okoljem, sprehajalnimi potmi, ribolovnimi možnostmi, veslanjem in drugimi vodnimi športi ter čistim zrakom.Poseben čar jezeru daje mešanica modre vode z zelenjem in barvitimi gozdovi, ki mu je dalo epiteto „ difisko oko“. Severno od tega zašćitenega območja in nedalrč od izvira potoka Petnja /Vidovo brdo), obstaja nekaj manjših jam, med katerimi je najbolj zanimiva erozivna oblika kanjona Pljuskara, ki z jamo vsebuje tudi tri slapove na potoku. 

PARK NARAVA LONJSKO POLJE

lonjsko polje naslovna

To je rečni močvirna ( rezervat, kateri pokriva površino 50,6 tisoč hektarov, od tega 3 tisoč pripada Županiji in glavni vhod v park pripada Sisačko-moslavačkoj Županiji. Naravni park Lonsko polje je največje zavarovano mokrišče ne le samo v Republiki Hrvaški, ampak tudi v celoti ob reki Donavi. Spomladi in jeseni se pojavijo poplave, katere povzročajo habitate za več kot 250 vrst močvirskih ptic in več kot 550 vrst rastlin. Lonsko polje spada v eno največjih naravnih rezervatov ptic in valilnice krapa dunavca v Evropi. 

GAJNA

Ta tipični slavonski obsavski pašnik, oplemenjen z močvirno floro in fauno, ki ima status zaščitenega kraja, se nahaja vzhodno od Slavonskega Broda, v bližini vasi Oprisavci in Poljanci. V Gajni je več aluvialnih depresij kjer se zaradi spomladansko-jesenskih poplav, zadržuje voda, s čimer obnovi vodno raslinsko in živalski svet v ribniku, ki tehnično izboljšuje obstoj bočnega kanala kateri Gajno cijepa na zapadu, a vodo ki se zbira na Dilj gori odvodi v Savo, oziroma v bare Gajne. Glede na to, da je v naravi vedno indikativna negativna antropogena dejavnost, lahko varno rečemo, da to pomembno zaščiteno območje Gajne predstavlja edinstven primer na Hrvaškem, kjer je človek s „koristnim“ učinkom zdrave vode za napajanje goved na pašniku, omogočil razvoj rastlinskega in živalskega sveta.

Zaščitena pokrajina ima površino od okoli 500 hektarjo. Tu se nahaja izobraževalna pot z vidikovcem. Obstaja označena kolesarska steza Slavonski Brod-Gajna, in na območju zaščitene pokrajine , za stalno živi 50 Podolskih goveda, 50 posavskih konjev, in najnovejši redni prebivalci Gajne so slavonski prašiči. 

 

PRAŠNIK

pranik

Nahaja se v gozdnem območju opčine Stara Gradiška. Ta posebni rezervat gozdne vegetacije pokriva površino od 52 ha zadnjega preostalega slavonskega hrastovega gozda, ki se danes uporablja za znanstvene raziske in za potrebe gozdarjo. V starih časih so ti gozdovi pokrivali celotno območje med Savo in Dravo.Pašnik je edinstven sekundarni gozd starega slavonskega hrasta ( imenovani hrast lužnjak) na območju opčine Stara Gradiška. Šteje se, da je deževni gozd (pragozd) zato, ker se z njim nikoli ni upravljalo. Izvlečen je iz rednega upravljanja že leta 1928.v površini okoli 53 ha in se nahaja na približno 96m nadmorske višine. Danes je to posebni rezervat gozdne vegetacije ki ima okoli 1000 starih dreves hrasta lužnjaka, in približno 150 navadnega graba in bukve. Med starimi drevesi, ki so precej redki, je mlad mešani gozd. Hrastovi drevesi so stari od 250 do 300 let, celo še starejši, pa so premer prsnega koša, od 70 do 220 cm, in višina posameznih velikano je celo nad 40 m.Obseg takšnih dreves doseže neverjetnih 50m3.

MUŠKI BUNAR

muki bunar

Nedaleč Okučana, na samem zahodu Županije se nahaja lokalitet Muški bunar v katerem se nahajajo zaščiteni stoletni gozdovi graba. Vrednost Muškega vodnjaka (bunara) je bila priznana leta 1929. ko je bil gozd prijavljen kot posebni rezervat gozdne vegetacije. S površino 43 ha pripada tudi gozdnemu območju Gradiške. Tu je mešanica hrastovih gozdov (26ha)in planinskega bukovega gozda. Povprečna starost dreves je od 250 do 300 let.

ŠUMA STRIBOROVA I POPOVIĆEVA ŠUMICA

uma striborova

Danes se mesto razteza celo do blagih pbočij Dilj-gorekjer med vinogradi niso več samo stare hišice, temveč številne družinske hiše , vikend hiše, pa tudi celotne mestne ulice. Za sprehjalce na pobočju Dilj-gore priporočamo, da se ustavijo na Planinarskem domu „Đuro Pilar“ v Popovičevem gozdu, priljubljenom izletišču brodskih planincev, in v poletni rezidenci družine Brlić, kjer je Ivana Brlić Mažuranič napisala svoje najepše zgodbe za otroke.

LJESKOVE VODE

Ljeskove vode , oddaljene od Slavonskea Broda 20 kilometro, se nahajajo v občini Bukovlje, 2 km severno od naselja Korduševci. Ljeskove vode so omejene s tremi griči, v okolici pa iz jame Jovičinke in Točak tečejo dva potoka. Na področju Ljeskovih voda se nahaja osem izvirov in voda, ki teče iz njih, je čista in jasna, saj v bližini ni nikakršnih onesnaževal. Umetno jezero, z jezom visokim 10 m, z vseh strani je okroženo z gostimi gozdovi, hrastom, bukvo, grabom in borovino. Poleg kopanja se jezero med letom uporablja tudi za ribolov, medtem ko so travnati tereni ob jezeru idealno mesto za športne aktivnosti. V bližini jezera je tudi najvišji vrh Dilj gore, imenovan Čardak,in bližnji gozdovi so bogati z rezličnimi živalmi. Sprehod po gozdnih poteh je najljubši v poletnih, pomladnih in jesenskih mesecih, pozimi priporočamo smučanje in sanjkanje.

ljeskove vode

RIBNJACI JELAS

jelas 

Ribnjaci Jelas so kompleks umetnih ribnikov, od katerih sta dva zaščitena kot posebni ornitološki rezervati na površini od 19 sisoč ha. V 24 ribnikov živi 230 vrsta ptic, z največjim kolonijami štorkl kašikara in štorkl v Hrvaški.

PLJUSKARA

SPILJA PLJUSKARA

Pljuskara je čudovit kanjon v gozdu, ki ga oblikuje istoimenski potok, nedaleč od jezera Petnja. Na potoku so trije slapovi, najbolj zanimiva atrakcija pa je majhna jama, katere strop je pokrit s fosili iz obdobja, ko je celotno območje pokrivalo Panonsko morje. V bližini jame je tudi lep dom planincev.

PAŠNJAK IVA

ivakonji

Pomembno zaščiteno okolje je pašnik Iva, velikosti 268ha, ki se nahaja v občini Dragalič. Na treh straneh je omejen z poplavnimi gozdovi hrasta lužnjaka. Vegetacija se dobro vzdržuje z pašo avtohtonih konjev posavaca, in habitat je del nacionalne ekološke mreže zaradi pomena za ptice.

ZAMOČVIRJENA DVORINA

dvorina2

Poseben ornitološki del(124ha) med Klakarjem in Donjom Bebrinom, pri Gajni. To je pomembno področje migracije ptic. Tu je zabeleženo približno 160 vrst ptic.