MUŠKI BUNAR

 

 

Posebni rezervat šumske vegetacije Muški Bunara

MUŠKI BUNAR

muki bunar

Nedaleč Okučana, na samem zahodu Županije se nahaja lokalitet Muški bunar v katerem se nahajajo zaščiteni stoletni gozdovi graba. Vrednost Muškega vodnjaka (bunara) je bila priznana leta 1929. ko je bil gozd prijavljen kot posebni rezervat gozdne vegetacije. S površino 43 ha pripada tudi gozdnemu območju Gradiške. Tu je mešanica hrastovih gozdov (26ha)in planinskega bukovega gozda. Povprečna starost dreves je od 250 do 300 let.