BARA DVORINA

 

 

Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina

ZAMOČVIRJENA DVORINA

dvorina2

Poseben ornitološki del(124ha) med Klakarjem in Donjom Bebrinom, pri Gajni. To je pomembno področje migracije ptic. Tu je zabeleženo približno 160 vrst ptic.