Menu
festung

LOVČIĆ

Lovcic velika

Majhno, skoraj pozabljeno mesto Lovčič leži nad bogatimi stupničkimi vinogradi, dvajset kilometrov zahodno od Slavonskega Broda. Lovčič je edinstven kraj v Brodsko-posavski županiji, ampak tudi na širših področjih. On ohranja spomine na zgodovino srednjega veka teh prostoro. V Lovčiču je cerkev Sv. Martina iz leta 1167. in ostanki, oziroma najdbe, zgodnje srednjeveške utrdbe. Fascinacije tega kraja izhaja iz dejstva, da so skoraj vse sledi zgodnje srednjeveške zgodovine Hrvata s tega območja izginile. Izginile so predvsem zaradi lahkega uničenja lesa kot osnovnega gradbenega materiala tedanjih utrdb in sakralnih zgradb. In, medtem , ko za druge lokalitete obstajajo legende o obstoju cerkve ali utrdbe v Lovčiču one zaresno obstajajo.

Cerkev Sv. Martina je pozno romantična kamnita, eno-ladiska stavba izključno za sakralne namene, a razlikuje se od številnih cerkev utrdbe tistega časa.Cerkev Sv. Martina danes je edina cerkev iz tega obdobja v brodskemu kraju, vendar se lahko domneva, da je bila del podobnih cerkva , kot je to v primeru Istre, ali delih severozahodne Hrvaške. Toda za razliko od mediteranskih romanskih cerkva, ki vse oddajajo bizantinski vpliv v arhitekturi in ikonografiji, cerkev Sv.Martina v Lovčiču svekakor spada v zahodno-evropsko romaniko. Na zidovih so freske, ki prikazujejo likove iz tega vsakdanjega življenja.In freske in cerkvice navdušujejo in vabijo da jih se ponovno odkrije.

Nedaleč od cerkvice so ostanki zgodnjesrednjeveške trdnjave Gradine. Gradina je bila v časovnem obdobju od 10. do 13. stoletja, in se uničila sežganjem, tako da je njen konec datiran 1241,/1242. torej s vlomo Tatarji, ki so na ta način uničili srednjeveške utrdbe zahodnega krščanskega območja. Danes so Lovčič, njegova cerkev in Gradina odprti za ponovne spoznaje. Verjamemo, da bo etno vas, ki spada v Lovčič prispevala k razkritju tega srednjeveškega bisera.