PARK SKULPTURA

Park skulptura od drveta

Udruga Arteco je udruga građana koji se bave izradom skulptura od prirodnih materijala, poglavito vinove loze i masline. Udruga organizira kreativne radionice i postavlja, održava i vodi land art park skulptura na imanju OPG Pavletić, u Malinu kod Lužana (Brodsko-posavska županija), u sklopu kojeg se nalazi i izletište i prodajna galerija.

Park skulptura je zamišljen kao mjesto u kojemu se umjetnost stvara i izlaže u prirodi i iz prirode. Pa se tako koristeći staro drvo, naplavine,panjeve loze ili masline koristi kao materijal za građenje novih skulptura, skulpture se u parku izlažu tematski raspoređeno u nekoliko cjelina od kojih je "Slavonski konji od slavonske loze " najistaknutija.