GRAĐEVINE I LOKALITETI

 

Puno je burne prošlosti utkano u područje naše županije; ratova, kulture, vjere...i to se ogleda u biserima naše arhitekture.i 

Map was not selected. Please select the map in Settings in menu link to map. In case, multi language support is used, check if the map exists for the current language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhitektura

Brojni ratovi i razaranja (Slavonski Brod bombardiran u II svj. ratu čak 28 puta), kao i korištenje drveta kao primarnog građevinskog materijala, utjecali su na broj očuvanih spomenika arhitekture u našoj županiji. Ipak postoji nekoliko primjera arhitekture koji imaju veliku kulturno povijesnu vrijednost. To posebno vrijedi za tvrđavu Brod te 2 franjevačka samostana, u Slavonskom Brodu i Cerniku. Vrijedni posjeta su i 2 gradska trga, u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci, s brojnim povijesnim zgradama (Dom Brlić u Slavonskom Brodu ili crkva sv. Tereze Avilske u Novoj Gradišci).

Dvorci i utvrde

Samostani, crkve i svetišta