PAŠNJAK IVA

 

 

Značajni krajobraz Pašnjak Iva

Značajni krajobraz Pašnjak Iva se nalazi podno naselja Gorice u depresiji omeđenoj sa tri strane šumom a sa sjeverne strane povišenim brežuljkom. Ovo područje, kao i Gajnu , plavi rijeka Sava stoga je važno hranilište močvarnih ptica. Karakteristično je po velikom broju posavskih konja na ispaši. Konji su u vlasništvu lokalnih uzgajivača a prizor ovih plemenitih životinja u kasu će vas u trenutku prenijeti u neka davna vremena.