BARA DVORINA

 

 

Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina

Posebni ornitološki rezervat Bara Dvorina, smjestio se na površini od 726 ha, između savskog nasipa i Save, u blizini Klakara.
Tipično je poplavno područje, koje služi kao mrijestilište riba. U udubinama se i starim rukavcima zadržava voda preko cijele godine. Na vodenim površinama nalazimo lopoče i lokvanje, Rubovi bara su obrasli rogozom, trskom i vrbom. Stanište je mnogih ptičjih vrsta poput ćubastog gnjurca, divljih pataka, crne liske, bjelobradih čigri...