AKTUALNO

 

novosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Obavještavamo Vas da je Turističko vijeće HTZ-a donijelo Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja u 2022.g. i Poziva za iskaz interesa za provedbu marketinške suradnje s vrhunskim hrvatskim sportašima u 2022.g.

Dostavljamo poveznicu putem koje zainteresirani mogu pronaći više informacija o Pozivu za TOP događanja: TOP DOGAĐANJA

Napominjemo da se ne radi o dodjeli potpora već o marketinškoj suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom.