AKTUALNO

 

novosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018.) Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija, dana 09.10.2018., objavljuje:

JAVNI POZIV
Za besplatno pohađanje verificiranog programa obrazovanja
odraslih osoba

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci s područja Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije da dostave prijave za pohađanje programa obrazovanja za „Agroturističkog tehničara“ u sklopu projekta OPGenije kojeg provodi Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija zajedno s partnerima na projektu LAG-om Posavina, LAG-om Slavonska ravnica i LAG-om Zeleni trokut.

• Broj sudionika/polaznika: 30
• Mjesto održavanja osposobljavanja: Nova Gradiška, Velika Kopanica, Novska i Brodski Stupnik
• Trajanje osposobljavanja: ovisi o izboru osposobljavanja

Ciljana skupina su:

• dugotrajno nezaposlene osobe
• Mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci
• Osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci

Prijavi je potrebno priložiti:
1. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
2. potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva, ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, može se prijaviti na način da dostavi ostale dolje navedene dokumente.)
3. presliku osobne iskaznice
4. presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
5. popunjena izjava da osoba koja se prijavljuje nije redovit učenik ili student, da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao i koja treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 odnosno iznad 12 mjeseci)
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija, M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba – ne otvaraj“ isključivo putem pošte (preporučeno)

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/330-102.
Ovaj će se Javni poziv objaviti na internetskoj stranici LAG-a Zapadna Slavonija, www.lagzs.hr, te na internetskim stranicama partnera na projektu (LAG Posavina, www.lag-posavina.hr, LAG Slavonska ravnica, www.lag-slavonska-ravnica.hr, LAG Zeleni trokut, www.lag-zelenitrokut.com.

Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija