AKTUALNO

 

novosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018., Hrvatska turistička zajednica raspisuje POZIV za kandidiranje destinacija za dodjelu oznake „Najljepše male ruralne destinacije Hrvatske“

I. Predmet i cilj Poziva

Predmet Poziva je dodjela oznake „Najljepše male ruralne destinacije Hrvatske“.

Cilj poziva i dodjele oznake je povećati vidljivost malih ruralnih destinacija, tržišno ih pozicionirati te na taj način, razvojem novih motiva dolazaka i ponude za ciljane segmente i tržište posebnih interesa, povećati konkurentnost hrvatske ponude.

Dodjela oznake omogućit će prepoznatljivost i diferencijaciju malih ruralnih destinacija, vidljivost specifične ponude za ciljane grupe potrošača, bolje strukturiranje, organizaciju i prezentaciju/brendiranje turističke ponude.

II. Prijavitelji

Prijavitelji za dodjelu oznake „Najljepše male ruralne destinacije“ mogu biti turističke zajednice mjesta, općina, gradova te općine i gradovi tamo gdje nema osnovane turističke zajednice, koji ispune prijavu i prilože svu traženu dokumentaciju te je dostave nadležnoj Turističkoj zajednici županije do 10. prosinca 2018.

Turistička zajednica županije obavlja selekciju svih zaprimljenih kandidatura i odabire najviše pet malih ruralnih destinacija sa svog područja te ih zaključno s 28. prosincem 2018. šalje na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu HTZ).

HTZ zadržava autonomno i ekskluzivno pravo da sam nominira i dodjeli oznaku „Naljepša mala ruralna destinacija“ u slučaju da to potencijalni nositelj oznake nije učinio, a HTZ smatra da je dodjela ove oznake u interesu hrvatskog turizma.

III. Uvjeti za dobivanje oznake „Najljepša mala ruralna destinacija“

• ruralni karakter/način života
• broj stanovnika:
o općina čije administrativno središte ima manje od 5.000 stanovnika
o grad koji ima manje od 5.000 stanovnika
o općina ili grad koji ima manje od 10.000 stanovnika, ali u kojima više od 50 % stanovnika živi izvan gradskih naselja
• destinacija mora imati barem dva poljoprivredna gospodarstva ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za ugostiteljske i/ili turističke usluge.

IV. Dokumentacija za kandidiranje

- u tiskanom obliku – ispunjen obrazac za prijavu potrebno je isprintati, potpisati i ovjeriti
- prezentacija u Power Pointu ili drugom formatu (npr. Prezi) na USB-u sukladno parametrima u nastavku.

Parametri za izradu prezentacije:

A) atrakcije
1. kulturne atrakcije i tradicijska baština (kulturno-povijesni spomenici i građevine, zaštićena nepokretna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara i nepokretna kulturna dobra od lokalnog značenja čiji je status utvrđen odlukom predstavničkog tijela županije, grada ili općine, muzeji, arheološka nalazišta, tvrđave, dostupnost, održavanje, obilježavanje, dostupnost informacija, etno-zbirke, stari zanati, običaji, autentični suveniri, tradicijska arhitektura)
2. prirodne atrakcije (pejzaži, šume, flora i fauna, nacionalni parkovi, parkovi prirode)
3. rekreacija
4. događanja (kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska)

B) javna i privatna infrastruktura
1. promet i javna turistička infrastruktura (prometna signalizacija, šetnice, turistička signalizacija, pješačke i biciklističke staze)
2. turistički informativni centri i servisi (info materijali, multimedijski sadržaji, wifi zone, aplikacije)
3. trgovina i javne usluge
4. zelene površine i komunalna oprema (hortikultura, parkovi, zelene površine, koševi, stalci za bicikle)
5. ugostiteljski i smještajni objekti
6. poljoprivredna gospodarstva registrirana za ugostiteljske i/ili turističke usluge

C) poljoprivreda i poljoprivredni resursi, ekološka proizvodnja

D) zaštita okoliša i prirode (stanje očuvanosti okoliša i prirode, mjere zaštite okoliša koje se provode u destinaciji).

HTZ zadržava pravo od predlagatelja zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

V. Odluka o dodjeli oznake „Najljepše male ruralne destinacije

Obradu i vrednovanje zaprimljenih kandidatura, provodi Stručna radna skupina koju imenuje direktor Glavnog ureda HTZ-a.

VI. Način i rok podnošenja kandidatura

Kandidature se podnose Turističkim zajednicama županija u tiskanom obliku - ispunjeni obrazac za prijavu potrebno je isprintati, potpisati i ovjeriti te poslati poštom preporučeno zajedno s prezentacijom na USB sticku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Poziv za dodjelu oznake „Najljepše male ruralne destinacije“ – ne otvaraj“ do 10. prosinca 2018.

Turistička zajednica županije obavlja selekciju svih zaprimljenih kandidatura i odabire najviše pet destinacija sa svog područja te ih zaključno s 28. prosincem 2018. šalje na adresu Glavnog ureda HTZ-a (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. prosinca 2018.).

VII. Kandidature koje se neće razmatrati

Neće se uzeti u razmatranje kandidature:
• koje u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice ne pristignu u zadanom roku
• za koje nije dostavljena cjelokupna dokumentacija propisana ovim Pozivom.

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE

Ur. broj: 7980/18
Zagreb, 23. studenoga 2018.

DIREKTOR GLAVNOG UREDA
mr. sc. Kristjan Staničić