Turistička zajednica Brodsko – posavske županije u 2018. godini kao nositelj u suradnji sa TZ grada Sl. Broda i TZ grada Nove Gradiške, sukladno Planu i programu rada, nastavlja aktivnosti putem posebnih prezentacija u zemlji i inozemstvu. Posebne prezentacije kao i sajamske nastupe održavamo uz potporu Hrvatske turističke zajednice predstavljajući turističke sadržaje i atrakcije koje se namijenjene novinarima i putničkim agencijama i ravnateljima osnovnih škola, a sve sa ciljem zauzimanja zasluženog mjesta u turističkoj ponudi.

dalmacija2

U organizaciji Turističke zajednice Brodsko-posavske Županije, Turističke zajednice grada Nove Gradiške i Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, od 26.do 28.veljače 2018. organizirana je prezentacija Programa ‟Slavonski Brod i slavonska posavina -destinacija za prihvat organiziranih skupina osnovnoškolaca‟ za osnovne škole u Dalmaciji.

Program prezentacije bio je usmjeren na ravnatelje osnovnih škola i putničkih agencija sa tog područja, a isti su podržali i organizirali Turistički uredi Turističkih zajednica gradova Splita, Šibenika i Zadra.

Prostori u kojem su se održale prezentacije su Muzej grada Splita, Muzej grada Šibenika te u Koncertnom uredu u Kneževoj palači u Zadru.

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda odazvala se pozivu Turističke zajednice grada Slavonskog Broda te je također sudjelovala na prezentaciji Programa u kroz predstavljanje svojih kulturnih sadržaja i zbirki Spomen-doma Dragutina Tadijanovića i Galerije Ružić i suvremenici. Sudjelovali su i glumci iz programa živuče povijesti, koje će posjetitelji susretati u tvrđavi Brod odnosno na gradskom korzu.

 

dalmacija3