SERVICE INFORMATIONS

 

Tourist boards, travel agencies, important documents, access to information, vision one service.

ZAPOŠLJAVANJE

 

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije je pravna osoba osnovana na temelju zakona, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a ne na temelju javnih ovlasti, te stoga nije javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima.

Na radne odnose zaposlenih u TZ Brodsko-posavske županije primjenjuju se opći propisi o radu.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

https://www.tzbpz.hr/images/PROPISI/Pravilnik-o-posebnim-uvjetima-72017.pdf

Turističko vijeće Turističke zajednice Brodsko-posavske županije donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Brodsko-posavske županije.

Turistička zajednica Brodsko - posavske županije objavljuje natječaj za zapošljavanje:

hpz

6NEWS

3PHOTOGALLERY

4VIDEOGALLERY

5ACCOMODATION

1AGENCIES

2DOCUMENTS

 

ministarstvo turizma 
htz
 upanija
 dhmz
 hak
 evisitor