NEWS

 

Predmet Internog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu: TZ BPŽ) za manifestacije ili događanja koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije BP županije „Graničarsko – posavlje“
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije BP županije „Graničarsko – posavlje“,
 • razvoj turističkih manifestacija koje su motiv dolaska u destinaciju,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

U tu svrhu podupirat će se događanja:

 1. top manifestacije,
 2. nove manifestacije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 • kulturne manifestacije ili događanja,
 • zabavne manifestacije ili događanja,
 • sportske manifestacije ili događanja,
 • eno-gastronomske manifestacije ili događanja,
 • tradicijske/etno manifestacije ili događanja,
 • ostale manifestacije ili događanja.

Kongresi i ostala poslovna događanja nisu obuhvaćeni ovim Internim pozivom.

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena isključivo za događanja koja se održavaju u 2020. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja (najam opreme - audio i vizualna tehnika, pozornica i sl., nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najam prostora za održavanje događanja, najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza vezanog uz organizaciju događanja, troškove izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije događanja i izrade promo-materijala - brošure, letci, filmovi, DVD-i i sl., usluge zaštitarske službe...).

Prihvatljivi prijavitelji

Turističke zajednice i Udruge s područja Brodsko-posavske županije u funkciji glavnog organizatora, suorganizatora ili partnera (dalje u tekstu: Organizator).

Događanje ili projekt može kandidirati samo jedan organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju ili događanje, potporu može dobiti samo jedan organizator. Turističke zajednice gradova i općina imaju pravo poslati do tri (3) prijave, a Udruge do dvije (2) prijave.

U svim vrstama oglašavanja, organizator događanja mora objaviti logo TZ BP županije, a na društvenim mrežama koristiti oznaku #granicarskoposavlje.

 Intenzitet potpore

TZ BPŽ može Organizatoru odobriti potporu maksimalno do 20.000,00 kn.

Interni poziv, uvjeti i prijava