NEWS

 

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje Brodsko-posavske županije za 2020. godinu s ciljem daljnjeg razvoja turizma i poticanja organiziranih dolazaka.

Na javni poziv se mogu javiti turističke i putničke agencije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske. Subvenciju mogu ostvariti turističke i putničke agencije, koje će kreirati i tržištu ponuditi turističke paket aranžmane na području Brodsko-posavske županije koji su prihvatljivi za subvencioniranje sukladno navedenim uputama u pozivu.

Javni poziv DMK bpž

Obrasci DMK bpž

Pravilnik za javni poziv DMK bpž