NEWS

 

U cilju stvaranja preduvjeta za razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi, Turistička zajednica Brodsko-posavske županije i Lučka uprava Slavonski Brod potpisale su Sporazum o suradnji na izradi Studije održivog razvoja riječnih krstarenja na području Brodsko-posavske županije.

U sklopu Studije analizirati će se preduvjeti za razvoj međunarodnih višednevnih riječnih krstarenja na rijeci Savi kao i razvoj jednodnevnih turističkih izleta, od stanja plovnosti i pravnih okvira razvoja ovih oblika nautičkog turizma do prijedloga razvoja potrebne infrastrukture. Temeljem analize dobre prakse u okruženju, Studija će dati prijedlog smjera unaprjeđenja turističke osnove u destinaciji vodeći pri tome računa o socio-demografskim obilježjima posjetitelja s riječnih kruzera kao osnovu za oblikovanje programa u Županiji.

Svojom veličinom, krajobraznom raznolikošću i ekološkim vrijednostima, rijeka Sava prirodna je atrakcija koju treba iskoristiti kao osnovu za razvoj raznih oblika nautičkog turizma. Riječna krstarenja, kako u međunarodnoj tako i domaćoj plovidbi, posljednjih godina doživljavaju pravu ekspanziju. Europskim rijekama godišnje plovi preko 1 milijun putnika, a Republiku Hrvatsku riječnim putem u prošloj godini posjetilo je preko 60.000 putnika na riječnim krstarenjima. Kako bi pratili trendove u razvoju ove vrste turizma, Lučka uprava i Turistička zajednica odlučili su započeti aktivnosti s ciljem pripreme infrastrukture za razvoj riječnih krstarenja kao i promocije ove vrste turizma.

Studija održivog razvoja riječnih krstarenja prvi je korak u ovoj suradnji, a na izradi Studije angažirana je tvrtka iz Osijeka koja se bavi savjetovanjem u razvoju projekata luka i pristaništa na unutarnjim vodnim putovima. Direktorica tvrtke gđa Božana Matoš, u ovoj Studiji dat će prijedloge najboljih rješenja s ciljem razvoja nautičkog turizma, temeljenih na višegodišnjem radnom iskustvu u projektima razvoja riječnih krstarenja na Dunavu i Dravi.

Ravnatelj Lučke uprave Slavonski Brod g. Marijan Jurić je istaknuo;

Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod nadležna za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Savi, započela je sa izradom projekta putničkog pristništa.

Sama lokacija putničkog pristaništa nalazi se na lijevoj obali rijeke Save, RKM 370, odnosno u razini nogometnog stadiona NK Marsonia, potrebno je naglasiti da je Slavonski Brod prva međunarodna riječna luka  Europske unije na rijeci Savi.

Za potrebe izgradnje putničkog pristaništa LUSB nabavila je jednu tanker teglenicu koju namjerava preurediti i koja bi sadržavala urede i prostore potrebne za međunarodno putničko pristnište (Uredi granične policije, carine, Lučke kapetanije, Lučke uprave, Turističke zajednice).

Osim ureda za potrebe državnih i javnih službi, opremit će se učionica za održavanje cjelodnevne nastave, dvorana za poslovne sastanke te manji prostor za ugostiteljsku djelatnost, a cijela teglenica bit će prilagođena i kao ljetna pozornica za koncerte, kazalište i kino. Dužina teglenice je 75 metara, a širina 10, 2 metra te ima dovoljno prostora za predviđene djelatnosti i aktivnosti, sam objekt se treba raditi kao objekt s 5 zvjezdica te će i to jamčiti kvalitetu gradnje, kao i same usluge našim gostima i korisnicima.

Ujedno je planirano da se dio tanker teglenice, kormilarnica, preuredi povjesno autentično, kako bi posjetitelji imali uvid u život ljudi koji su svoj cijeli radni vijek provodili na Savi.

Sam projekt je u fazi ishođnje građevinske i lokacijske dozvole, nakon čega bi se pristupilo kandidiranju projekta za sufinanciranje iz EU fondova.

Direktorica TZ Brodsko – posavske županije Ružica Vidaković ističe ;

Sporazum o suradnji te izradu Studija održivog razvoja riječkih krstarenja na području Brodsko – posavske županije smo potpisali s ciljem poticanja razvoja riječnih krstarenja na rijeci Savi.  Zadaća i cilj  Turističke zajednica je brendiranje ključnih  turističkih proizvoda. Imajući u vidu i potencijal rijeke Save kao jedne od važnih turističkih atributa. Svima nam je u interesu osposobljavanje rijeke Save za veću plovnost.

 Brodsko – Posavska županija je   Županija na Savi,  Županija na granici susreta kultura.

Na njenim prostorima su poznati umjetnici stvarali djela .Ovdje su nastajale priče I legende. Život uz Savu upućuje na vrijednosti koje su ovdje utkane.

Graničarsko područje utjecalo je na spajanje različitih kultura, a regija Slavonija upravo se u našoj Županiji može doživjeti kroz susreta svjetova i kultura koji nadilaze vrijeme i ostavljaju trajne vrijednosti.    

Potporu aktivnostima na razvoju nautičkog turizma na rijeci Savi dala je i Međunarodna komisija za sliv rijeke Save čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Korištenje unutarnjih voda za rekreaciju i krstarenje postaje sve važnije u Europi. Posljednjih godina više od milijun motornih turističkih plovila plovi unutarnjim vodnim putovima država članica EU, a krstarenje glavnim europskim rijekama brzo je rastuća grana brodarstva. Rekreacija i život uz obale rijeka i jezera predstavlja sve veću korist i priliku za poticanje ekonomskog učinka regija i gradova koji se nalaze na unutarnjim vodnim putovima.

Istovremeno, rijeka Sava, kao dio Europske mreže plovnih putova, predstavlja izvanredne potencijale u pogledu kulturne i društvene baštine, zaštićenih područja, uključujući prirodne parkove i gradove. Do danas je potpuna dostupnost rijeke Save u svrhu nautičkog turizma i krstarenja ograničena nedostatkom infrastrukture (poput pune plovnosti, luka za ukrcaj) i nepostojanjem integriranog upravljanja turizmom.

Uzimajući u obzir da će razvoj nautičkog i riječnog turizma omogućiti dodatno zapošljavanje lokalnog stanovništva i daljnji razvoj pratećih aktivnosti (poput proizvodnje eko hrane, ugostiteljstva), očito je da nautički i riječni turizam mogu značajno pridonijeti cjelokupnom gospodarskom razvoju sliva rijeke Save i stoga je Savska komisija uvrstila razvoj nautičkog turizma kao jedan od ciljeva u Strategiju implementacije FASRB. Isto tako u suradnji sa gospodarskim komorama iz Savskog bazena izdan je Nautičko-turistički vodič za rijeku Savu, zemlje članice potpisale su Zajedničku izjavu o regionalnoj suradnji na razvoju održivog turizma u slivu rijeke Save temeljem čega je osnovana “task” grupa koja intenzivno radi na koordinaciji planova i programa za razvoj održivog turizma u slivu rijeke Save. Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno Savska komisija u potpunosti podržava sve napore država članica koji imaju za cilj razvoj nautičkog turizma, kao i svakog oblika održivog turizma u slivu rijeke Save.”