NEWS

 

Obavještavamo vas da temeljem članka 23. i 33. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 34/12 i 59/12), Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, na svojoj 61. sjednici od 25. veljače 2020. donijelo je, temeljem članka 23. i 33. Statuta Hrvatske turističke zajednice (NN 34/12 i 59/12), odluku o raspodjeli sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa.

Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija službeno je objavljen 5. ožujka te je rok za podnošenje kandidatura do 6. travnja 2020.
Tekst Javnog poziva objavljen je na službenim stranicama hrvatske turističke zajednice tj. na linku:
https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2020/potpore-programima-dmk

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:
• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na području cijele Hrvatske


• obogaćivanju turističke ponude
• razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu
• stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa
• tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.
Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.
Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:
• u elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka www.potpore.htz.hr

• i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.