Temeljem Odluke 1. Sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Brodsko-posavske županije (26. 2. 2021.g.) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvenciju Ur. br. 71 /2020., Turistička zajednica Brodsko-posavske županije objavljuje JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje Brodsko-posavske županije za 2021. godinu

 1. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na subvenciju za organizirani dolazak turista na područje Brodsko-posavske županije za 2021. godinu s ciljem daljnjeg razvoja turizma i poticanja organiziranih dolazaka.

 1. Korisnici sredstava

Na javni poziv se mogu javiti turističke i putničke agencije koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske. Subvenciju mogu ostvariti turističke i putničke agencije, koje će kreirati i tržištu ponuditi turističke paket aranžmane na području Brodsko-posavske županije koji su prihvatljivi za subvencioniranje sukladno navedenim uputama u pozivu.

 • Iznos subvencija

Subvencije će se dodjeljivati sukladno kriterijima:

 1. Za potrošnju od 50,00 kn subvencija po sudioniku iznosi 10,00 kn.
 2. Za potrošnju od 70,00 kn subvencija po sudioniku iznosi 15,00 kn.
 3. Za potrošnju od 100,00 kn subvencija po sudioniku iznosi 20,00 kn.
 4. Za potrošnju od 150,00 kn subvencija po sudioniku iznosi 30,00 kn.
 5. Za potrošnju od 200,00 kn subvencija po sudioniku iznosi 40,00 kn.
 6. Za potrošnju od 300,00 kn subvencija po sudioniku iznosi 50,00 kn.
 7. Za potrošnju od od 500,00 kn i više subvencija po sudioniku iznosi  60,00 kn.

 

 1. Potrebna dokumentacija
 2. Popunjen obrazac „ZAHTJEV za subvenciju turističkim i putničkim agencijama za 2021. godinu“.
 3. Dokaz o realiziranom paket aranžmanu (kopije dokumenata: popis putnika, računi – lokalni vodič, animacija, ugostiteljske usluge, muzeji, galerije i sl.).
 4. Dokaz o plaćenim računima – izvod banke.
 5. Dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva (rješenje o ispunjenju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – samo uz prvi zahtjev u tekućoj godini).
 6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (uz prvi zahtjev u tekućoj godini).

 

 1. Postupak dodjele i rok korištenja sredstava

Sredstva će se isplaćivati korisnicima mjesečno, redoslijedom zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.

Zahtjevi se zaprimaju do 15.-og u mjesecu, za protekli mjesec.  

Javni poziv je otvoren do utroška planiranih sredstava od dana objave a najkasnije do 31.12.2021. godine.  

 

 1. Aranžmani prihvatljivi za subvencioniranje

Aranžmani prihvatljivi za subvencioniranje su aranžmani koji se odvijaju na području Brodsko-posavske županije . Aranžmane izrađuju turističke i putničke agencije, a sve informacije o uslugama koje su prihvatljive za subvencioniranje mogu dobiti u uredu Turističke zajednice Brodsko-posavske županije.

Turističke i putničke agencije izradit će aranžmane u suradnji sa županijskom turističkom zajednicom i lokalnim turističkim zajednicama na području Brodsko-posavske županije.

Turističke i putničke agencije obvezne su ponuđene aranžmane staviti na svoju web stranicu te raditi u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 

 • Podnošenje zahtjeva

Zahtjev sa popunjenom popratnom dokumentacijom podnosi se na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE, Trg Pobjede 26A, 35 000 Slavonski Brod.

 

 • Informacije

Informacije i obrasci zahtjeva mogu se preuzeti i na službenim web stranicama Turističke zajednice Brodsko-posavske županije www.tzbpz.hr

Obrazac

Pravilnik

 

                   Direktorica ;

                                                                                                                       Ružica Vidaković , univ. spec. oec. v.r.