TESTIRANJE STRANIH I DOMAĆIH GOSTIJU NA COVID-19

Coronavirus CDC

Vezano za testiranje stranih gostiju na COVID 19, obavještavamo Vas da se domaći i strani gosti testiraju isključivo na lokaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije, Vladimira […]

Skip to content